งานวิจัยและนวัตกรรม
การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้เครื่องฝึก spin bike balanace ห้องเรียนเตรียมความพร้อม 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.74 MB