ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2563
( จำนวน 20 รูป / ดู 217 ครั้ง )
นิเทศติดตาม ประเมินผล หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พ.ศ. 2561
( จำนวน 44 รูป / ดู 361 ครั้ง )
วันมาฆบูชา
( จำนวน 31 รูป / ดู 308 ครั้ง )
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
( จำนวน 10 รูป / ดู 177 ครั้ง )
โครงการนักกีฬาอนุชน สเปเชียลโอลิมปิคไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
( จำนวน 12 รูป / ดู 347 ครั้ง )
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมวันไหว้
( จำนวน 24 รูป / ดู 456 ครั้ง )
เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
( จำนวน 15 รูป / ดู 310 ครั้ง )