ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ (อ่าน 100) 08 ธ.ค. 64
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 93) 27 ส.ค. 64
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศุนย์การศึกษาพิเศาประจำจังหวัดระนอง (อ่าน 137) 15 ก.ค. 64
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่องกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 145) 15 ก.ค. 64
อบรมออนไลน์ในหลักสูตร (อ่าน 221) 11 มิ.ย. 64
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 164) 25 พ.ค. 64
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 152) 07 ม.ค. 64
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 172) 03 ธ.ค. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 172) 02 ธ.ค. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 162) 26 พ.ย. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ (อ่าน 114) 12 พ.ย. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปรการศึกษา 2563 (อ่าน 61) 11 พ.ย. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นพนักงานราชการ (อ่าน 74) 10 พ.ย. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 95) 05 พ.ย. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 82) 19 ส.ค. 63
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่องการรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 90) 02 มิ.ย. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2563 (อ่าน 75) 11 เม.ย. 63
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2562 (อ่าน 106) 17 ส.ค. 62
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ประจำงวด 9 ประจำปี 2562 (อ่าน 112) 04 ก.ค. 62
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) (อ่าน 168) 30 มิ.ย. 62